การเข้าใจ balance equity สำคัญอย่างไรในการลงทุน Forex


การเข้าใจ balance และ equity ในการลงทุน Forex เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะและประสิทธิภาพของบัญชีการเทรดของคุณ. ต่อไปนี้คือความสำคัญของ balance และ equity ในการลงทุน Forex:

 1. สถานะบัญชี:
  • Balance: balance equity คือ แสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณมีในบัญชีการเทรด รวมถึงทั้งกำไรและขาดทุนจากธุรกรรมที่เกิดขึ้น.
  • Equity: ยอด equity แสดงจำนวนเงินที่คุณมีในบัญชี หลังจากคำนวณกำไรและขาดทุนจากธุรกรรมที่กำลังเปิด.
 2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยง:
  • Balance: ยอด balance แสดงจำนวนเงินทั้งหมด, แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงผลประโยชน์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเทรด.
  • Equity: ยอด equity บ่งบอกถึงสถานะปัจจุบันของบัญชี รวมถึงผลประโยชน์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเทรด.
 3. ความเสี่ยงและการจัดการทุน:
  • Balance: ยอด balance ไม่ได้ระบุถึงร้อยละของทุนที่ใช้ในการเทรด.
  • Equity: ยอด equity ให้ข้อมูลที่สำคัญในการคำนวณร้อยละของทุนที่ใช้ในการเทรด นั่นคือ, การเปรียบเทียบ equity กับ balance ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเป็นไปได้ที่คุณจะมีการเสี่ยงเท่าไรในการเทรด.
 4. การวางแผนการเทรด:
  • Balance: ยอด balance จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปิดหรือปิดธุรกรรม, แต่ไม่ได้แสดงถึงสถานะปัจจุบันของการเทรด.
  • Equity: ยอด equity ทำให้คุณเห็นรายละเอียดของการเทรดที่กำลังเปิดอยู่, รวมถึงกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น.

การเข้าใจ balance และ equity ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการเทรด, จัดการความเสี่ยง, และตรวจสอบสถานะของบัญชีการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลงทุน Forex.